درباره ما | bidadmusicschool.com

در باره آموزشگاه

آموزشگاه موسیقی بیداد با مجوز رسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان در سال 1385 در مشهد توسط آقای فرید ایرانی  تاسیس شد .
این آموزشگاه ، ارتقاء سطح آموزش موسیقی و ایجاد فضای فرهنگی مناسب برای علاقمندان به هنر موسیقی در این شهر را سر لوحه کار خود قرار داده است تا بتواند به نوبه خود وظیفه فرهنگی و هنری خود را در این عرصه ادا نماید .


     تقدبر نامه های آموزشگاه    

     تقدبر نامه های هنر جويان