یک نوازنده ی خوب چگونه باید باشد؟

مقالات
530  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: پنج شنبه 18 خرداد 1396  
 
یک نوازنده ی خوب چگونه باید باشد؟

طرز نگهداری تکنیک پس از کسب آن نیز مسئله ای بس مهم می باشد .
واضح است که اجرای کامل یک اثر موسیقی فقط با برخورداری از یک تکنیک روان و پخته میسر است .
اگر نوازندگان جوان و بی تجربه قبل از هر چیز تصورشان از تکنیک نوازندگی آسان و روان نواختن باشد ، در اشتباه هستند . البته سرعت در نواختن پر اهمیت است ولی به هیچ وجه آن را نمی توان تنها مسئله مهم دانست .
تکنیک خوب آنست که حامی و پشتیبان تخیل نوازنده باشد و در نتیجه نوازنده بتواند با درک اثر و کمک ساز آنطوریکه باید وظیفه خود را ادا کند .
انگشتان ما باید همیشه طوری در اطاعتمان باشند که تا وقتی از آنها نخواسته ایم عملی از خود بروز ندهند . برای رسیدن به این هدف باید طوری انگشتان خود را تربیت کنیم که به وظیفه ای که ما از آنها توقع داریم عمل نمایند یعنی چیزی که برای یک اجرای خوب مورد توجه و لزوم است .
تکنیک و ارائه درست یک اثر در موسیقی چنان به همدیگر بستگی دارند که گاهی به آسانی نمیتوان گفت حد فاصل هر یک چیست و یکی در کجا پایان می یابد و دیگری در کجا آغاز میشود .
فقدان تکنیک کامل در اجرای هر قطعه موسیقی اثر کاملا نامساعدی دارد .
نوازندگان جوان باید آگاه باشند که تمرین هدف اصلی آنان نیست بلکه بدون شک وسیله ای بسیار مفید و مورد لزوم برای پیشرفت به سوی هدفهای بالاتر است ولی هرگز آخرین هدف و غایت نیست . 
شخص باید در هر حال چنان با تمرکز حواس تمرین نماید که تصور کند در مقابل گروهی برجسته و منتخب از موسیقیدانان مینوازد .
اتودها و تمرین ها باید چنان نواخته شوند که تصور شود هیچ چیز زیباتر از آنها نیست .
هیچکس نمیتواند بیشتر از سی یا چهل دقیقه با تمرکز کامل حواس به تمرین بپردازد . بنابراین توصیه میشود که اوقات تمرین در طول روز تقسیم شوند و طوری که بین آنها بحد کافی اوقات فراغت وجود داشته باشند . تمرین خوب فقط به آهستگی انجام پذیر است .
شخص باید تقریبا یک سرعت آرامی را برای نواختن انتخاب کند تا در نتیجه بتواند حتی قسمتهای پیچیده ای را که باید منظم و یکنواخت نواخته شوند ، با اعصابی راحت بنوازد و آنها را در حافظه خود بسپارد . در غیر این صورت گذشته از اینکه احتمال دارد اشتباهات به صورت عادت درآیند ، برای فراگرفتن قسمت های مزبور سه یا چهار برابر وقت بیشتر لازم است . اگر شخص در حین تمرین دچار اشتباهی از قبیل نواختن یک نت نابجا یا یک تکیه غلط یا یک وزن نادرست گردد ، باید بلافاصله درصدد رفع آن برآید و به تصحیح آن بپردازد .
این از واجبات است که شخص هر روز مقداری از وقت خود را به قصد رفع خستگی بنوازد ، بخصوص وقتی که قبل از آن چند ساعتی را جدا به کار و تمرین پرداخته باشد . بنابراین نباید فراموش شود که بی قید نواختن با بی دقت نواختن فرق کلی دارد.

تالیف : آندور فولدز ( پیانیست مجار ) ترجمه : دکتر سعید خدیری

 
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------